Malfälla

250,00 kr

ECO Moth Terminator
Klisterfälla för klädesmal

Beskrivning

Innehåller en klistrig fälla med integrerande feromoner. Feromonerna lockar till sig sexuellt aktiva hannar som sen fastnar i fällan. Antalet malar som fastnar i fällan ger en indikation på hur många malar du har. Öppnad fälla är aktiv i 12 veckor.