Från bondmora…

235,00 kr

Författare: Birgitta Calagos
Utgiven: 2019
Antal sidor: 160

 

Beskrivning

Boken Från bondmora till konstväverska. Cilluf Olsson 1847–1916 är en rikt illustrerad biografi över Cilluf Olsson. Ambitionen har varit att skildra olika sidor av hennes liv och framför allt hennes gärning som konstväverska inom skånsk allmogeslöjd, hon blev internationellt känd för sin vävkonst, men även att sätta in henne i sin samtid och låta oss möta några av de människor och den tankevärld som var hennes vardag. En god bild av detta får man i de brev som finns bevarade. Hon levde ju i en tid av stora samhällsförändringar med bland annat industrialismens intåg i mitten av 1800-talet med påföljd att det gamla textila skapandet och kunskapen om detta var i fara. Mor Cilluf, som hon kallades, deltog i försöken att rädda och bevara detta, bland annat genom att ingå i styrelsen för Malmöhus läns hemslöjdsförening som aktivt arbetade för att värna det textila kulturarvet.